Partier

Omorganisering i utlendingsforvaltningen

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen bes?ker USA fra mandag 4. til torsdag 6. januar.
Program:
Mandag 3. januar
Kl. 09.00: Helse- og omsorgsministeren bes?ker Kaiser Permanente i San Francisco.
Orientering om Kaisers integrerte helsemodell, om hvordan prim?rhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten arbeider sammen. Hva betyr dette for pasienten? Kvalitet- og kostnadskontroll.
Helse-IT og m?ling av kvalitet. Hvordan dette reduserer innleggelser, visning av selvbetjeningssystemer p? internett innen helse.
Kl. 14.00: Helse- og omsorgsministeren bes?ker US Department of Veterans? Affairs, The San Francisco VA Medical Center, San Francisco
Organisering og strategi for helseoppf?lging av veteraner.
Bruk av elektronisk journal og andre tekniske verkt?y.
Tirsdag 4. januar
Kl. 09.00: Helse- og omsorgsministeren bes?ker El Camino Hospital i San Francisco.
K?ret til et av verdens mest teknologisk avanserte sykehus av magasinet Popular Science.
Kl. 14.00: Helse- og omsorgsministeren bes?ker Cisco.
Hvordan bedre samarbeidet mellom ulike tilbydere av helsetjenester.
Onsdag 5. januar
Kl. 11.00: Helse- og omsorgsministeren bes?ker Texas Children?s Hospital i Houston
Kl. 13.00: Helse- og omsorgsministeren bes?ker Texas Heart Institute
Omvisning, inkludert forskningslaboratorier og operasjonsstue.
Kl. 15.00: Helse- og omsorgsministeren bes?ker MD Anderson Cancer Center
Torsdag 6. januar
Kl. 16.30: Helse- og omsorgsministeren m?ter helse- og omsorgsminister Kathleen Sebelius og leder for avdeling for global helse, Nils Daulaire i Washington.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy