Kulturpolitikk

?nsker en gr?nn transportsektor

? Det er n? p? tide ? sette grenser for veksten i vei- og flytrafikk. Nasjonal transportplan (2014-23) m? gi et kraftig l?ft til overgangen mot en gr?nn transportsektor, sier Hallvard Surlien, talsmann for Gr?nn Ungdom.
Onsdag kom Jernbaneverket, Kystverket, Statens Vegvesen og Avinor med sine forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 ? 2023. Forslagene inneb?rer blant annet en rekke tiltak for ? ?ke kapasiteten til flytrafikken. Milj?partiet De Gr?nnes ungdomsparti, Gr?nn Ungdom, mener dette er en utvikling i gal retning.
– I denne perioden m? store deler av vei- og flytrafikk over p? jernbane. Disse forslagene stikker kjepper i hjulene for det n?dvendige m?let om en utslippsfri transportsektor, fortsetter Surlien.
Dagens investeringsramme for jernbane er i overkant av 29 milliarder kroner per ?r. Ved ? ?ke denne til 48 milliarder kan kapasiteten for godstrafikk p? jernbanen dobles. Med en ?kning til 127 milliarder vil hele Intercity-trianglet kunne bygges ut i l?pet av denne perioden.
– Dette er tiltak som er helt n?dvendige, og som m? ses i sammenheng med Norges klimam?l for 2020. Gr?nn Ungdom forventer derfor at investeringsrammen for jernbane ?kes vesentlig n?r NTP blir lagt frem, avslutter Surlien.
Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.4200

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy