Politikk

OPCW – FNs ukjente verkt?y

– FNs verkt?ykasse er bedre utstyrt enn mange tror. OPCW og kjemiv?penkonvensjonen ble den n?dvendige ventilen da verden sto overfor trusler om milit?r inngripen i Syria – i strid med folkeretten, sier Torbj?rn Urfjell, kommunikasjonssjef i FN-sambandet.

– OPCWs suksess gjennom tjue ?r og det siste ?rs aktualitet gj?r organisasjonen for forbud mot kjemiske v?pen til en verdig vinner av Nobels fredspis 2013, sier Urfjell.
OPCW ble den arenaen som skulle til for ? f? Syria-konflikten tilbake p? det diplomatiske sporet. Veto-maktene klarte ikke ? oppn? enighet i FNs Sikkerhetsr?d. Men landene ble enige om ? oppfordre Syria til ? undertegne FNs kjemiv?penkonvensjon (CWC).
Kjemiv?penkonvensjonen setter et totalforbud mot kjemiv?pen og p?legger ?deleggelse av gjenv?rende lagre av slike v?pen. Den skal ogs? bidra til at farlige stoffer ikke kommer p? avveie, slik at de ikke kan benyttes i produksjon av kjemiske v?pen.
– OPCW og CWC er verkt?y i FN-systemet som kan brukes for ? forhindre eskalering av en konflikt n?r storpolitikken setter sikkerhetsr?det s? l?st ut.
CWC er regnet som en av de mest vellykkede nedrustingskonvensjonene. 189 stater er medlem av organisasjonen OPCW. Israel og Myanmar har undertegnet, men ikke ratifisert. Angola, Egypt, Nord-Korea og S?r-Sudan verken har undertegnet eller ratifisert. Og n? har Syria startet prosessen med ? signere og ratifisere CWC.
– OPCW har spart mennesker i konfliktomr?der for d?d og umenneskelige lidelser ved at snart alle verdens land har sluttet seg til kjemiv?penkonvensjonen. FN har jobbet systematisk med ? f? kontroll over kjemiske v?pen som sammen med atomv?pen og biologiske v?pen er v?r tids masse?deleggelsesv?pen, sier Urfjell.
Den internasjonale organisasjon for gjennomf?ring av konvensjonens bestemmelser har betegnelsen Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) og har sete i Haag.
Kjemiske v?pen defineres som masse?deleggelsesv?pen (M?V), p? linje med atomv?pen og biologiske v?pen.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.71810

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy