Kulturpolitikk

Oppfordrer nobelprisvinner EU til ? revurdere bistandskutt

Budsjettforslaget som n? ligger til behandling i EU legger opp til drastiske kutt i bistanden. – Nobelprisen b?r f? EU-lederne som gjester Oslo til ? revurdere kuttforslagene, mener Plan Norge.
I det siste budsjettforslaget som ble lagt fram av EU-president Herman Van Rompuy, foresl?s det kutt i EUs bistand p? mellom ni og elleve prosent. I dag tar Van Rompuy,kommisjonsleder José Manuel Barroso og leder i Europaparlamentet Martin Schulz imot Nobels fredspris p? vegne av EU.
– EU-lederne som i dag tar imot Nobels fredspris b?r i nobelprisens ?nd ta initiativ til ? revurdere de foresl?tte bistandskuttene, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.

Plan arbeider i elleve av EU-landene og organisasjonens Brussel-kontor arbeider n? p? spreng med ? mobilisere for ? hindre bistandskuttene.
Fredsprispenger g?r til utdanning
EU har bestemt at prissummen p? 8 millioner svenske kroner skal g? til utdanningsprosjekter i fattige land. EUs kommisjonsleder Barroso, uttalte i den forbindelse at prispengene skal g? til ?det f?rste h?pet for framtiden, men ogs? de f?rste ofrene for dagens og tidligere konflikter: barna.
– Det er flott at EU-lederne p? denne m?ten anerkjenner utdanning som grunnlaget for fred og
utvikling i framtiden, men det er et paradoks at EU samtidig legger opp til ? kutte bistand til nettopp denne typen prosjekter, sier Bj?rn?y.
Kuttforslagene er ogs? i strid med folkemeningen i EU. En meningsm?ling viste nylig at mer enn seks av ti europeere mener bistanden b?r ?kes.
– Vi h?per at ogs? norske myndigheter tar opp viktigheten av at EU bevarer et h?yt bistandsniv? i m?tene med EU-lederskapet i forbindelse med prisutdelingen, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Plan ble etablert for 75 ?r siden for ? hjelpe foreldrel?se barn under den spanske borgerkrigen og har siden den gang arbeidet for ? ivareta barns rettigheter, f?rst i Europa og senere i fattige
land over hele verden.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts