Diplomati

Oppfordrer regjeringen til ? slutte ? somle

Norge b?r n? gi barn mulighet til ? klage n?r de blir utsatt for brudd p? FNs barnekonvensjon. Det vil styrke respekten for barns rettigheter i Norge og internasjonalt, mener Plan Norge.
S? langt har norske myndigheter ikke villet ratifisere en ny klagemekanisme for brudd p? barnekonvensjonen. Stortinget ba tidligere i ?r om en utredning av konsekvensene av denne. Utredningen, som ble offentliggjort i dag, tirsdag, viser at det ikke er noe som hindrer at Norge ratifiserer klagemekanismen.
– Utredningen viser klart at en norsk godkjenning av barnekonvensjonens klagemekanisme vil styrke respekten for barns rettigheter i Norge, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge. Hun p?peker at Norges underskrift ogs? er viktig for ? styrke en realisering av barns rettigheter internasjonalt.
– Ved ikke ? st?tte den overnasjonale klagemekanismen, bidrar Norge til ? svekke arbeidet for barns rettigheter internasjonalt.
Stor symbolverdi
Protokollen kan ikke tre i kraft f?r minst ti land har ratifisert den. S? langt er det bare fire land som har valgt ? gi barn klagerett dersom stater ikke oppfyller barns rett til ? overleve, f? utdanning, helsetjenester, beskyttelse mot vold og overgrep, og rett til ? delta i beslutninger som p?virker deres liv. For barn i hele verden vil det ha stor betydning at protokollen blir virksom s? fort som mulig.
– Barn m? f? den samme retten som voksne til ? klage n?r deres rettigheter brytes. En norsk ratifisering vil ogs? ha en betydelig symbolverdi, ettersom beskyttelse av barn har v?rt en merkesak i norsk utenrikspolitikk og Norge er internasjonalt kjent for ? ta menneskers sosiale og politiske rettigheter p? alvor, sier Helen Bj?rn?y.
Regjeringen har s?rlig v?rt bekymret for at klagemekanismen vil innsnevre Norges handlingsrom. Utredningen konkluderer med at selv om poenget med menneskerettigheter er ? begrense staters muligheter til ? bryte dem, vil ikke ?innsnevringen av handlingsrommet blir dramatisk.?
– Dette er en grundig utredning som viser at regjeringen ikke lenger kan somle p? dette punktet. Det er p? tide at Norge anerkjenner barns mulighet til ? kreve sine rettigheter, sier Helen Bj?rn?y.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts