Partier

Oppheving av innreiseforbod for fagl?rde i somme tilfelle

Regjeringen g?r inn for jordmordstyrte f?destuer ved sykehusene Odda og Nordfjord. Det samme kan bli etablert i L?rdal dersom de klarer ? rekruttere jordm?dre i samarbeid med kommunene. ? Vi ?nsker p? denne m?ten ? sikre god kvalitet, forutsigbarhet for den f?dende og stabile fagmilj?er, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Regjeringen ber helseforetakene legge Helsedirektoratets krav til kvalitet til grunn for f?dselsomsorgen. Disse bygger p? klare faglige r?d om at kompetansen og bemanningen i f?detilbudet m? styrkes.
? Gjennom ? sikre gode rutiner og kompetent personell som f?r mulighet til ? bygge erfaring sikrer vi et trygt f?detilbud. H?y grad av vikarer og usikre beredskapsordninger kan skape utrygge situasjoner, der er derfor viktig at vi i st?rst mulig grad unng?r dette, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Avvikler forsterkede f?destuer
Ordningen med forsterkede f?destuer blir som en f?lge av kvalitetskravene avviklet. P? dette punktet er r?dene fra flere fagmilj? entydige.
For Helse Vest gjelder dette Odda, og L?rdal. I tillegg blir f?deavdelingen i Nordfjord sl?tt sammen med f?deavdelingen i Volda fra 2012. Sammensl?ingen skal f?rst skje n?r Kvivsveien ?pner i 2012. Veien gir en stor del av befolkningen nord i Sogn og Fjordane kortere vei til Volda.
? Selv om f?deavdelingen blir flyttet til Volda vil regjeringen at det skal v?re en jordmorstyrt f?destue i Nordfjord. Det samme skal skje i Odda og i L?rdal, men for sistnevnte er det avhengig av at en klarer ? rekruttere nok jordm?dre til ? jobber der, sier Str?m-Erichsen.
B?de i Eid og i L?rdal vil indremedisinske akuttfunksjoner videref?res, med blant annet d?gnberedskap p? laboratorietjenester og r?ntgen.
Ved L?rdal sykehus kommer ogs? ortopedien til ? bli videref?rt, blant annet fordi avdelingen har godt med gjestepasienter.
? Avdelingen har h?y kompetanse og gir et tilbud som ogs? pasienter utenfor Sogn og Fjordane nyter godt av, sier Str?m-Erichsen.
Satser p? psykiatri og rus
I Nordfjord vil regjeringen satse p? rus og psykiatri, og rusposten som har st?tt tom i tre ?r skal settes i drift. Regjeringen g?r ogs? inn med 25 millioner kroner over tre ?r i et eget lokalsykehusprosjekt.
? Vi vil legge et lokalsykehusprosjekt til sykehuset p? Nordfjord der vi blant annet skal se hvordan vi kan utvikle lokalsykehusene, ogs? i forhold til akuttfunksjoner, sier helse- og omsorgsministeren.
Helsedirektoratet skal delta i prosjektet og H?gskulen i Sogn og Fjordane vil ogs? bli invitert til ? delta. Kunnskapen skal deles med flere lokalsykehus.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy