Partier

Oppl?ringstilbudet til enslige mindre?rige asyls?kere legges ned

Adecco driver et betydelig antall sykehjem over hele Norge, og alt tyder p? at tilbudet disse gir til beboere og ansatte er utmerket. Et av hjemmene, Ammerudlunden, er blitt prisbel?nnet en rekke ganger.
Med fryd i blikket kunne Dagsrevyen i forrige uke avsl?re at hjemmet Ammerudlunden ble drevet ulovlig. Og hva var de som var ulovlig? Jo, i visse tifeller hadde enkelte ansatte pleiere etter eget ?nske g?tt doble vakter for ? samle opp tid slik at de kunne f? fri i lengre sammenhengende perioder.
En samlet presse har fr?tset i Adecco-avsl?ringer de siste dagene men det sl?r oss at ogs? i denne saken er pressedekningen sv?rt skjev. I dag skal vi kort omtale et par momenter som fortjener en mer saklig behandling enn de har f?tt i pressen.
Dagsrevyen fortalte i g?r om en polsk sykepleier som etter ? ha jobbet i Adecco endte opp med ? skylde Adecco penger! Man fikk det inntrykk at Adecco var en utbyttende og undertrykkende arbeidsgiver, men den oppmerksomme seer fikk med seg bakgrunnen for p?standen: For ? bli ansatt m?tte den polske sykepleieren l?re seg norsk, noe vi synes er et helt rimelig krav, og gjennom Adecco ble hun tilbudt et kurs i norsk. Hun skulle for dette kurset betale kr 50 000 med trekk i l?nnen fra Adecco. Men s? sluttet hun i Adecco f?r alle avdrag var betalt, og hun fikk da en regning fra Adecco p? restbel?pet.
Bortsett fra at kurset synes noe dyrt – men kanskje det ? l?re bort helse-norsk er komplisert og kostnadskrevende – ser vi ikke at Adecco har gjort noe urimelig i denne saken. V?rt inntrykk er at sannheten er stikk i strid med fremstillingen slik den ble vektet i Dagsrevyen.
S? over til en annen og mer prinsipiell sak. Avsl?ringene p? Adecco har g?tt p? at ansatte har jobbet doble vakter, og at l?nningene har v?rt lave. Det f?rste er strid med loven, men det andre er det ikke.
Men hvordan blir dette dersom man sammenligner Adeccos private sykehjem med forholdene i kommunale sykehjem? I de kommunale sykehjemmene regner vi med at det ikke forekommer doble vakter, og at alle ansatte har tariffl?nn. Men hvordan har beboerne det? I mange tilfeller sikkert bra, men vi har de siste ti?r les utallige historier i pressen om at beboerne f?r middag klokken 12, at de m? legge seg klokken 16, at de sjelden f?r mulighet til ? dusje, at de m? vente med dobes?k, osv. ?kort sagt at forholden for beboerne er uverdige.
Slike ting er der ingen som har fortalt om Adeccos sykehjem.
La oss for ? oppsummere det siste punktet sitere fra en kronikk om dagens offentlige eldreomsorg i Aftenposten i dag 25/2, en kronikk som er skrevet av en person hvis foreldre n? er tatt h?nd om av det offentlige hjelpeapparatet, og som n? har f?tt f?rsteh?nds erfaring av hvordan det kan v?re: ?[Det er] et uhyrlig system jeg hadde h?rt rykter om at fantes, men som jeg har skj?vet foran meg og h?pet ikke ville ramme meg. Og fordi raseriets villskap er kort, kan bedr?veligheten fortsette og overgrepene finne sted, med bare tidsavgrensede protester. ??
DLFs syn er at det ikke b?r v?re noen statlige restriksjoner p? slikt (for eksempel hvor mye ansatte kan jobbe). Det vil v?re ledelsens ansvar overfor sine brukere at ansatt kan gj?re jobben godt, og hvis noen kan gj?re en god jobb gjennom en dobbel vakt s? b?r det ikke v?re noe lover som hindrer dette. Over tid vil i et fritt samfunn produksjonen vokse, og dermed vil velstanden vokse, og en implikasjon av dette er at flere vil f? r?d til bedre kvalitet p? alle typer tilbud de benytter seg av, inkludert sykehjem. I et fritt samfunn vil derfor alle typer tilbud bli av bedre kvalitet, dette vil da alts? ogs? gjelde sykehjem og lignende
Men for ? f? dette til m? vi alts? bevege oss i retning av mer frihet. Og vil man hjelpe til med dette s? m? man som vi sa over arbeide politisk, og det eneste partiet som arbeider for ?ket frihet er DLF.
Alts?: vi forsvarer ikke lovbruddene som Adecco har beg?tt, vi synes at det Adecco gjorde var sv?rt uklok ? ikke fordi det n?dvendigvis gikk utover pasientene, men fordi det var i strid med loven, vi mener at det Adecco gjorde burde v?rt tillatt, og vil vi si at det eneste partiet som vil liberalisere her og andre steder er DLF.
V?r omtale om saken p? v?re nettsider:
Et par momenter i Adecco-saken
http://stemdlf.no/node/4862
Avsl?ringene p? Adecco
http://stemdlf.no/node/4859
Det Liberale Folkepartiet
Internett: www.stemdlf.no
Twitter: @stemdlf2700

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy