Kulturpolitikk

Opplev FN fra klasserommet

De store internasjonale sp?rsm?lene er ikke lenger vanskelig eller kjedelig ? sette seg inn i. FN-sambandet lanserer nye nettsider for elever: Opplev.FN.no gj?r l?ringen lettere. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ogs? delta p? lanseringen.
Resolusjoner fra Sikkerhetsr?det, eller forskjellen mellom de ulike FN-organene kan v?re utfordrende ? forst?. Kunnskap om FN er viktig for ? forst? hvordan internasjonalt samarbeid fungerer.
Opplev.FN.no presenterer basiskunnskap om FN p? en morsom og l?rerik m?te. Informasjonen best?r av spill, animasjonsfilmer, bilder og tekst.
Lanseringen finner sted p? Kastellet skole i Oslo, mandag 3. september kl. 1230-14.
Her skal vi m?te 30 elever i 9. klasse og gjennomf?re et undervisningsopplegg – med kort presentasjon av FN-sambandet, visning av animasjonsfilmen ?FNs historie?, og elevoppgaver p? de ulike sidene p? nettstedet. Det blir premier, brus og kanapeer som ved en ekte FN-mottakelse.
At kunnskapsministeren velger ? komme viser at departementet st?tter opp om gode undervisningsopplegg som beriker elevenes l?ring og bidrar til bedre digitale ferdigheter. Bes?ket understreker ogs? viktigheten av gode digitale undervisningsopplegg for samfunnsfagene.
Vi ?nsker med dette ? invitere pressen til lanseringen. Kristin Halvorsen vil v?re tilgjengelig for intervjuer, i tillegg til representanter fra FN-sambandet.
For ytterligere informasjon: Pressekontakt Terje Karlsen, [email protected] / 957 99 767.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.5000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy