Partier

Over 9 000 nye statsborgere

Hittil i ?r har UDI avsl?tt 1 200 flere statsborgerskapss?knader enn vi gjorde i 2009. Det ser likevel ut til at vi kommer til ? innvilge omtrent like mange som i fjor.

I fjor fikk rundt 11 000 personer positivt svar p? s?knaden sin om ? bli norsk statsborger, mens litt over 3 000 fikk avslag. Ved utgangen av oktober i ?r hadde 1 200 flere f?tt negativt svar enn i samme periode i fjor.

Statsborgerskap – innvilgelse og avslag ?r Innvilgelse Avslag 2009 10 863 3 044 2010 (t.o.m. oktober) 9 011 4 280
Ogs? i ?r er de fleste nye statsborgerne opprinnelig fra Irak (hittil i ?r 1 215 personer). Deretter kommer Somalia, Afghanistan, Russland, Iran, Pakistan og Sri Lanka.
Krav for ? bli statsborger
For ? bli norsk statsborger m? du i utgangspunktet ha oppholdt deg i Norge i syv ?r i l?pet av de siste ti ?rene. Ulovlig opphold i Norge tas ikke med i beregningen av oppholdstiden.
Les mer om reglene for ? f? norsk statsborgerskap.
Hvordan s?ker jeg om norsk statsborgerskap?
I l?pet av februar 2011 vil alle kunne registrere en s?knad om statsborgerskap p? nettet. Mange s?kere kan registrere s?knaden sin p? nettet allerede n?.
N?r du registrerer s?knaden p? nett slipper du ? st? i k?, og kan bestille en timeavtale hos politiet eller en norsk ambassade/konsulat. F?rst n?r du har levert pass og n?dvendig dokumentasjon, er s?knaden formelt mottatt slik at vi kan begynne ? behandle den. S?knad p? nett-l?sningen er inntil videre kun i engelsk versjon.
S?kere som enn? ikke kan registrere s?knaden p? nettet, m? fylle ut s?knadsskjemaet S?knad om norsk statsborgerskap. I Norge skal s?knadsskjemaet leveres til politiet der du bor.
Statsborgerseremoni
Som ny statsborger av Norge kan du delta i en seremoni for ? markere dette. Statsborgerseremonien for nye norske statsborgere markerer overgangen til norsk statsborgerskap.
Det er frivillig for personer under 18 ?r ? avlegge troskapsl?fte. Personer som har fylt 18?r m? avlegge troskapsl?fte.
Seremonien skal gi nye statsborgere anledning til ? vise offentlig sin tilknytning til Norge. Den vil ogs? gi lokalsamfunn og storsamfunn anledning til ? ?nske nye statsborgere velkommen. Det ? skifte statsborgerskap er ofte et stort valg, og det tar tid ? f? norsk statsborgerskap. Det er et livsvalg som fortjener ? bli markert.
Les mer om statsborgerseremoni.0000

Similar Posts