Politikk

Overraskende matvalg fra Solberg

Overraskende matvalg fra Solberg
16-10-2013 10:37 Norges Bondelag

– Det er ingen tvil om at det er overraskende at Erna Solberg gir FrP ansvaret for landbruksdepartementet. Selv om det er et krevende utgangspunkt for samarbeid, vil vi legge vekt p? ? f? til en god dialog med den nye ministeren, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bj?rke.
Etter det Norges Bondelag kjenner til har Listhaug begrenset landbrukspolitisk erfaring fra tidligere, og har prim?rt hatt sitt virke innenfor familiepolitikken. Hun er odelsjente og oppvokst p? g?rd p? Sunnm?re.
– Landbruket er ei n?ring hvor mange familier har investert mye penger, tid og krefter i ? produsere norsk kvalitetsmat til en voksende befolkning. Vi forventer at ministeren setter seg inn i n?ringas situasjon i dag, sier Bj?rke.
Listhaug f?r ansvaret for ? f?lge opp m?lene som den nye regjeringen har lagt for norsk matproduksjon i Sundvolden-erkl?ringen og i samarbeidsavtalen mellom KrF, V, KrF og FrP.
– Vi g?r ut i fra at den nye ministeren har et engasjement for ? satse p? jordbruket, og ser frem til dialog for ? komme frem til de beste l?sningene for norske matproduksjon fremover. Vi inviterer henne til ? m?te oss i n?rmeste fremtid.
Fremskrittspartiet, som den nye landbruksministeren tilh?rer, har argumentert for store omveltninger i landbrukspolitikken. Blant annet har partiet ved flere anledninger fremmet forslag om store kutt i overf?ringene til n?ringa, reduksjoner i tollvernet og oppheving av viktige reguleringer som i dag gir grunnlaget for et landbruk over hele Norge.
– Vi forventer at det er samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre, H?yre og FrP og regjeringsplattformen som blir f?rende for politikken p? landbruksomr?det.
Norges Bondelag konstaterer ogs? at regjeringen n? opprettholder landbruks- og matdepartement som eget departement.
– Matproduksjon i Norge forutsetter politiske rammebetingelser. Det er derfor avgj?rende at et departement med h?y kompetanse p? norsk matproduksjon opprettholdes.

A to już wiesz?  HEADS OF WORLD FOOD PROGRAMME AND UN REFUGEE AGENCY ALARMED AT SCALE OF NEEDS ARISING FROM CRISIS IN SOUTH SUDAN

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
3000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy