Internasjonalt

Overrekkelse av S?terhytten

Kirkeminister Rigmor Aasrud fordeler to millioner kroner i rekrutteringsmidler til landets elleve bisped?mmer.
-Eldreb?lgen kommer- ogs? til kirken. Om f? ?r er det mange prester som er i pensjonsalder og da m? de erstattes, p?peker kirkeminister Aasrud. -Disse midlene skal brukes til ? rekruttere flere prester.
Rekrutteringsmidlene p? to millioner fordeles ut etter hvilke bisped?mmer som har de st?rste utfordringene. De to millionene ble bevilget i statsbudsjettet for 2010, til tiltak som skal rekruttere flere prester. Midlene deles n? ut som et engangsbel?p til bisped?mmene.

Fordelingen til bisped?mmene, i kroner:
Nord-H?logaland 300 000
S?r-H?logaland 300 000
Nidaros 300 000
M?re 300 000
Bj?rgvin 200 000
Oslo 100 000
Borg 100 000
Hamar 100 000
Tunsberg100 000
Agder og Telemark 100 000
Stavanger 100 000

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy