Kulturpolitikk

Overtar som programsjef

Overtar som programsjef
08-06-2012 12:40 Plan Norge Bjarte Birkeland overtar som Plan Norges programsjef med umiddelbar virkning. Han erstatter Kjell Erik ?ie, programsjef i Plan Norge siden 2009, som i dag ble utnevnt til statssekret?r i Helse- og omsorgsdepartementet av Kongen i statsr?d.

Plan Norge har erstatteren p? plass etter at Kjell Erik ?ie, programsjef i Plan Norge siden 2009, i dag ble utnevnt til statssekret?r i Helse- og omsorgsdepartementet av Kongen i statsr?d.
? Vi ?nsker Kjell Erik lykke til, sier generalsekret?r Helen Bj?rn?y og legger til at Plan Norge er stolt av at organisasjonen har attraktive medarbeidere som tilbys tunge posisjoner.
Plan Norge har umiddelbart konstituert Bjarte Birkeland (33) som ny programsjef med overordnet ansvar for programutvikling, programoppf?lging og politisk p?virkningsarbeid i ?ies permisjonsperiode. Birkelands avdeling f?lger opp Plans programarbeid i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I 2011 gikk n?rmere 300 millioner fra Plan Norge til programutvikling. Fadderorganisasjonen Plan Norge ble i fjor k?ret til den mest effektive innsamlingsorganisasjonen i Kapitals ?rlige gjennomgang av organisasjoner.
Birkeland har v?rt nestleder i Plan Norges programavdeling og har solid erfaring innen bistand, blant annet fra programarbeid i Afghanistan, Irak og Etiopia for Kirkens N?dhjelp og Danmarks ambassade. Bjarte Birkeland har bred, h?yere utdanning innen utviklingsarbeid og ledelse.
Birkeland vokste opp i Etiopia, samt bodde i deler av barndommen i Drammen. I dag bor han p? Jar i B?rum.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

A to już wiesz?  Gledelig ?kning i bistandsbudsjettet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy