Kulturpolitikk

P? tide ? slutte? – 5100 d?r av r?yking hvert ?r

I Norge er det 5100 d?dsfall p? grunn av r?yking hvert eneste ?r. Tirsdag 3. januar starter en ny tobakkskampanje. Virkemidlene i kampanjen ?P? tide ? slutte?? har stor st?tte i befolkningen, ogs? blant dem som r?yker.
? ­­Som helsedirekt?r er det min oppgave ? bidra til at de som er unge i dag blir r?ykfrie generasjoner. Likevel er det viktigste akkurat n? ? gi dem som r?yker motivasjon og hjelp til ? stumpe r?yken. Kjernebudskapet i kampanjen er at det er bra ? slutte ? r?yke, og at det fins hjelp, sier Bj?rn-Inge Larsen i Helsedirektoratet.
En unders?kelse som Sentio har utf?rt p? oppdrag fra Helsedirektoratet, viser at fire av fem synes det er greit ? vise konsekvensene av ? r?yke som virkemidler i kampanjer. Tallene viser ogs? at tre av fem som r?yker st?tter virkemidlene i kampanjen som starter den 3. januar.
Sterke virkemidler
Larsen innr?mmer at det brukes sterke virkemidler for ? spre kunnskap, men sier at virkeligheten er ille.
? Jeg har stor forst?else for at mange reagerer p? virkemidlene i kampanjen, men det er for mange som d?r av tobakksrelaterte sykdommer. 19 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 ?r r?ykte daglig i 2010. Vi vet at r?ykekutt er den enkeltfaktoren som kan spare flest liv, mest lidelse og flest helsekroner, sier Larsen.
?Ingen? vet at r?yking kan gi slag
Unders?kelsen viser ogs? at mange har liten kunnskap om helserisikoen r?yking medf?rer. De f?rreste vet at r?yking dobler faren for slag, og at det kan ramme unge mennesker. Den ?kte risikoen for slag omhandles i to av filmene. I tillegg er det to filmer om r?yking og utvikling av lungesykdom. Bj?rn-Inge Larsen h?per denne informasjonen vil motivere flere til ? slutte. Hans m?lsetning er at vi skal komme p? niv? med Sverige innen en fem?rsperiode. I Sverige er det 16 prosent av den voksne befolkningen som r?yker daglig.
Hjelp til ? slutte
De fleste som r?yker, ?nsker ? slutte. De fleste slutter p? egenh?nd, men for mange blir det lettere med litt hjelp. Og det fins flere muligheter:
R?yketelefonen 800 400 85 har utvidet ?pningstid i kampanjeperioden, fra kl 09.00 til kl. 22.00.
slutta.no er tilgjengelig hele d?gnet.
Fastlegene kan tilby hjelp til r?ykeslutt.
Lokale frisklivssentraler og andre akt?rer tilbyr r?ykesluttkurs.
Fra januar 2012 utdannes det sertifiserte slutteveiledere som kan gi b?de individuell veiledning og sluttveiledning i gruppe ved frisklivssentralene.
Om kampanjen
Regjeringen har bevilget 19 millioner til kampanjer i massemedia i 2012. Hovedm?lene for kampanjen er:
Motivere befolkningen til ? slutte ? r?yke
?ke kunnskapen om helserisiko ved r?yking
Forebygge r?ykestart barn og unge
Filmene som blir sendt p? TV er kj?pt inn fra Australia og tilpasset med norsk tale. De er grundig testet og har v?rt sv?rt virkningsfulle i Australia, USA og flere europeiske land.
Filmene finnes her: helsenorge.no
Fakta om r?yking og helse finnes ogs? p? helsenorge.no
Mobil: 930 53 555
E-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy