Internasjonalt

Palestinske myndigheter rede for statsdannelse

– Tilslutning til WTO som observat?r vil bidra til ? fremme palestinske myndigheters evne til ? bygge opp et rammeverk for eksportdrevet ?konomisk vekst, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re i kraft av sitt formannskap i giverlandsgruppen for palestinerne.
Under dagens giverlandsm?te i Brussel tok giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC) til orde for palestinsk observat?rstatus i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Palestinske myndigheter ble oppfordret til ? s?ke om slik tilslutning til organisasjonen.
Internasjonale givere oppfordret ogs? palestinske myndigheter til ? utvikle langsiktige strategier og ? fremme handelsrelatert institusjonsbygging.
EUs h?yrepresentant for utenrikssaker Catherine Asthon var vertskap for dagens AHLC-m?te som samlet palestinernes statsminister Salam Fayyad, israelske representanter og st?rre giverland, samt Midt?sten-kvartettens representant Tony Blair.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy