Diplomati

P?melding til FN-sambandets landsm?te 2013

FN-sambandets medlemsorganisasjoner har tidligere f?tt innkalling til landsm?te 27. mai kl 11 – 15.30 i Oslo kongressenter. Sakspapirer er sendt ut sammen med endelig program. E-post og frist for p?melding er ikke sendt ut f?r ved denne meldingen.
Alle medlemsorganisasjoner som har betalt medlemskontingent kan sende to delegater til landsm?tet.

P?melding av delgater sendes til [email protected] innen 15. mai 2013.
For sp?rsm?l om landsm?tet, kontingent eller annet, ring FN-sambandet 22 86 84 00.

Landsm?tet er FN-sambandets ?verste organ. Her vedtas strategi og retning for organisasjonen.
Program
11:00 ? 13:00
Seminar: FN, v?pen og nedrustning. Hvilken effekt vil en ny v?penhandelsavtale ha?
Innledning: Statssekret?r Gry Larsen – Utenriksdepartementet
Kommentarer:Gro Nystuen ? International Law and Policy Institute (ILPI) og Hilde Wallacher ? Kirkens N?dhjelp
13:00 ? 13:30 Lunsj
13:30 ? 15:30 Landsm?tets formelle del med behandling av utsendte saker
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

Similar Posts