Diplomati

Paradoxen i norsk matpolitik

Mat och välfärd har varit p? den politiska agendan en längre tid i de nordiska länderna. Mat och näring blev ett politiskt tema under första världskriget d? det blev sv?rt att f? tillräckligt med mat och näring till alla. Näringspolitiken var i denna första fas mest riktad mot fattiga och var en del av välfärdsstatens uppbyggnad. Problemen s?g liknande ut i Danmark, Finland, Norge och Sverige, men matproduktionen och de politiska lösningarna varierade länderna emellan. Till exempel Sverige och Finland introducerade gratis skolmat p? 40-talet och i Norge, där mejerinäringen var speciellt viktig, fick mjölk rollen som en viktig näringskälla. I Danmark s?gs det däremot inte som statens roll att blanda sig i folkets privatliv och näringspolitiken gick därför inte längre än konsumentupplysning.
Fetma beskrivs som v?r tids globala epidemi och mat och näring har därför ocks? blivit politiskt intressantare under senare ?r. Det norska exemplet p? hur näringspolitiken förh?llit sig till fetma bjuder p? m?nga oh?llbara argument.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy