Diplomati

Partiene like p? utenriks ? bistandsniv? og terror skiller

FN-sambandets guide til partienes internasjonale programmer viser f? klare skillelinjer. Norges pengebruk p? utviklingsbistand er sp?rsm?let valgresultatet kan bety mest for.
– FN-sambandet har g?tt gjennom alle partienes arbeidsprogrammer for 2013 ? 2017. Partilederne har i tillegg svart p? sp?rsm?l mange velgere og skoleungdom er opptatt av, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
– Partienes programmer har blitt relativt diffuse og inviterer velgerne i liten grad til ? ta viktige utenrikspolitiske avgj?relser med stemmeseddelen, sier Solholm
FN-sambandets guide til partienes internasjonale politikk lanseres under Arendalsuka fire uker f?r valget.

Lanseringen finner sted i FN-teltet p? Sam Eydes plass foran kultur- og r?dhuset mandag 12. august kl 16.00.

FN-sambandet gir internasjonalt interesserte svar p? hva partiene mener om v?penhandel, klima, kvinner i krig og konflikt, utviklingspolitikk, deltakelse i milit?re operasjoner og FN-reform. I tillegg svarer partilederne p? hvordan FN b?r utvikles, hvilken rolle Norge skal spille i FN og hvordan deres utenrikspolitikk skiller seg fra andre partier.
Guiden viser at det er forskjeller i prioriteringer mer enn store retningsforskjeller som skiller programmene. Av st?rre forskjeller er holdningen til om Norge skal yte over 1 prosent av bruttonasjonalinntekt til bistand. N?r partilederne selv f?r ordet viser de forskjeller i viljen til dialog med grupper p? EUs terrorliste. Og i sp?rsm?let om medlemskap i EU s? g?r uenigheten langs kjente grenser og p? tvers av regjeringsalternativer uten at noen partier gj?r innmelding i EU til hovedsak.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.5300

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Astrid Smeplass   #Bright Eyes   #Idol-dommer Tone Damli   #Kurt Nilsen