Politikk

Plan etablerer trygge barnesentre

Plan etablerer trygge barnesentre
15-11-2013 21:38 Plan Norge Hjeml?se og foreldrel?se barn som driver rundt i de raserte omr?dene p? Filippinene, er sv?rt utsatte. Plan etablerer n? trygge barnesentre for barna. - Tusenvis av barn er n? lette bytter for kjeltringer som kan utsette dem for trafficking, vold og overgrep. Barna trenger ikke bare mat og vann. De er avhengige av et trygt sted ? v?re, sier Olaf Thommessen, generalsekret?r i Plan Norge.

Hjeml?se og foreldrel?se barn som driver rundt i de raserte omr?dene p? Filippinene, er sv?rt utsatte. Plan etablerer n? trygge barnesentre for barna.
– Tusenvis av barn er n? lett bytte for kjeltringer som kan utsette dem for trafficking, vold og overgrep. Barna trenger ikke bare mat og vann. De er avhengige av et trygt sted ? v?re, sier Olaf Thommessen, generalsekret?r i Plan Norge.
Etablerer trygge barnesentre
Plan er i gang med ? opprette 15 trygge barnesentre p? ?st-Samar. Der settes det opp telt der barn kan v?re. Plan er og i gang med ? finne voksne som kan lede arbeidet p? disse sentrene, samt og gi disse n?dvendig oppl?ring.
– Det er sv?rt viktig at barn tilbys ? v?re p? barnesentre under katastrofer. Her f?r de beskyttelse, passes p? av vokse, de f?r leke, delta i ulike aktiviteter og voksne kan observere hvilke barn som er traumatisert og trenger psykososial behandling av eksperter, sier Thommessen.
Bekymret for forlatte barn
Utnyttelse av barn er et problem som ?ker etter katastrofer, lik under Haiti-katastrofen og tsunamien. Plan samarbeider n? med myndighetene p? Filippinene for ? hjelpe barn som er alene, enten fordi foreldrene er d?de, savnet eller jobber utenlands. Det er flere ?rsaker til at barn er overlatt til seg selv.
– Noen foreldre er d?de. Andre foreldre har latt barna v?re igjen hos andre familiemedlemmer mens de selv drar utenlands eller til andre byer for ? jobbe, sier ekspert p? barn i katastrofe, Olle Castell fra Plan Sverige.
Castell har de siste dagene reist rundt p? mer avsides liggende ?yer som ble rammet av katastrofen og forteller at han har m?tt flere grupper av barn som er alene.
– N?r tyfonen n? inntraff, er noen barn overlatt til seg selv fordi familiene de bor hos prioriterer ? ta h?nd om sine egne barn, sier Castell. Han forteller ogs? at foreldre med barn i ten?rene kan oppfordre disse til ? klare seg selv fordi de er store nok til ? klare seg selv, slik at mor og far lettere kan ta vare p? barnets yngre s?sken.
Kartlegger behov for traumebehandling
Plan bist?r n? myndighetene med ? s?rge for at barn som har opplevd traumatiske hendelser i forbindelse med tyfonen, f?r den hjelpen og st?tten de trenger.
– Plan har n? begynt ? gi informasjon til foreldre og barn om de psykologiske traumene som barn ofte opplever i forbindelse med slike katastrofer og vi veileder dem p? hvordan de skal takle dette og hvor de kan s?ke hjelp, forteller Thommesen.
Stort behov
Myndighetene p? Filippinene oppgir at 315 000 familier og nesten 1,5 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem. Rundt 30 prosent av befolkningen er under 15 ?r. Det vil si at rundt 500 000 barn er uten et hjem. Flere barn har mistet foreldre eller kontakten med familien sin.
– Barna som er rammet av tyfonen, har v?rt igjennom en forferdelig opplevelse og har overlevd under sv?rt krevende forhold. Traumer og stress vil p?virke barna i lang tid. Trygghet, lek og st?tte er essensielt for at disse barna skal bli seg selv igjen, sier Thommessen.

A to już wiesz?  Danmark bidrager med 4 mio. dollars til kriserne i Den Centralafrikanske Republik og Sydsudan

Plan Norge – for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy