Diplomati

Plan frykter ny matkrise i Mali

11-04-2013 13:52 Plan Norge Konflikten i Mali hindrer lokal matproduksjon, og Plan Norge frykter at en ny matkrise er p? vei. Allerede er over 600.000 barn akutt underern?rte. Plan utvider n? hjelpearbeidet i nord-Mali.

Konflikten i Mali hindrer lokal matproduksjon, og Plan Norge frykter at en ny matkrise er p? vei. Allerede er over 600.000 barn akutt underern?rte. Plan utvider n? hjelpearbeidet i nord-Mali.
? Allerede f?r konflikten var mer enn to millioner mennesker rammet av matmangelen i landet. Konflikten har gjort det vanskelig for b?ndene ? dyrke ?krene sine og store avlinger er blitt ?delagt. Plan er sv?rt bekymret for at vi n? st?r foran nok en matkrise for den allerede hardt pr?vede befolkningen i Mali, sier Plan Norges generalsekret?r Helen Bj?rn?y.

Vanskelig situasjon
Siden februar har det v?rt en ?kning i antall bombeangrep, landmineeksplosjoner og geriljaherjinger i de nordlige regionene, noe som gj?r befolkningen her spesielt s?rbar. Begrenset tilgang til deler av omr?dene i nord gj?r det vanskelig ? drive hjelpearbeid.
? Situasjonen er s?rlig utfordrende i omr?det rundt Timbuktu og Gao i nord-Mali. Plan gj?r n? en kartlegging av disse regionene og planlegger ? trappe opp innsatsen barn i Timbuktu-regionen de neste ukene, forteller Bj?rn?y.
Over 400.000 mennesker er fortsatt p? flukt som f?lge av konflikten i Mali. De fleste av disse er kvinner og barn. Plan jobber for ? hjelpe flyktninger og andre rammede, b?de i Mali og i nabolandene Niger og Burkina Faso. Organisasjonen har s?rlig fokus p? ? hjelpe barn.
Dette gj?r Plan
Plan har, i samarbeid med UNICEF, ?pnet 10 sentre for barn i omr?dene rundt Ségou og Mopti. I tillegg har organisasjonen gitt oppl?ring til l?rere og delt ut skolepakker slik at barn som er p? flukt f?r mulighet til ? fortsette skolegangen sin.
I tillegg best?r Plans respons av f?lgende:

Midlertidige skoler for internt fordrevne

Barnesentre for lek og bearbeidelse av eventuelle traumer med faglig personell

A to już wiesz?  Alexandra (18) fra Oslo skal ta over FNs generalforsamling sammen med Malala

Distribusjon av rent vann og mat

Utdeling av hygienepakker

Generell helsehjelp

Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan, som jobber med 1,5 millioner fadderbarn i deres lokalsamfunn i 50 land. Plan har v?rt til stede i Mali siden 1976. Her samarbeider Plan med 30.735 fadderbarn.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy