Internasjonalt

Plan Norge f?r HumAk?12

KONGSBERG har signert kontrakt p? leveranse av ?Passive Sonar Processing Systems? som en del av det nederlandske ?Sonar Suite Modification Project? for de fire undervannsb?tene av Walrus klassen.
Kontrakten ble inng?tt mellom nederlandske Defence Materiel Organisation (DMO) og KONGSBERG, representert ved Naval Systems & Surveillance divisjonen.
Passive Sonar Processing Systems (PSPS) integrerer sonar hydrofondata fra alle passive sonarene ombord inn i ett felles sonar prosesseringssystem. Denne PSPS integrasjonsteknologien har vist seg ? generere mer n?yaktige m?ll?sninger p? kortere tid ved ? utnytte hele potensialet som sonarene kan gi. I tillegg gir dette sonaroperat?rene full fleksibilitet til ? kunne bruke passive sonar data fra en hvilken som helst kombinasjon av sonarer for ? kunne l?se sine oppgaver mest mulig effektivt. PSPS systemet som skal leveres til Walrus klasse undervannsb?tene, vil utnytte sonarsysteml?sningene som allerede er utviklet og i leveranse for ULA klasse undervannsb?tene til det norske sj?forsvaret.
– KONGSBERG har i over 40 ?r utviklet og levert systemer til norske, tyske og italienske undervannsb?ter. Denne kontrakten for leveranse av PSPS til de nederlandske Walrus klasse undervannsb?tene ble vunnet i ?pen internasjonal konkurranse, og viste igjen KONGSBERG sin evne til ? m?te kundens krav p? en fleksibel og kosteffektiv m?te i et krevende marked for oppgradering av eksisterende undervannsb?ter. I den sammenheng er dette nok en verdifull referansekontrakt som styrker v?r posisjon ytterligere, sier divisjonsdirekt?r Nils-Oddvar Hagen i Kongsberg Defence Systems.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Nils-Oddvar Hagen, Divisjonsdirekt?r Kongsberg Defence Systems, Tel: 32 28 92 74,
Mob: 92 06 00 92.
Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer h?yteknologiske systemer og l?sninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsfl?ten, forsvar og romfart. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter p? 15,5 milliarder kroner, og 5 681 medarbeidere i mer enn 25 land. 0000

Similar Posts