Politikk

Plan om monstertyfonen: – Rammer spesielt barna

Plan Norge frykter at det er de fattigste som blir hardest rammet av tyfonen Haiyan som natt til fredag slo inn over Filippinene. Tyfonens bane g?r gjennom omr?der hvor Plan har fadderbarn, og organisasjonen er spesielt bekymret for barna.
Tyfonen som har sl?tt inn over Filippinene, har tvunget flere millioner mennesker til ? s?ke tilflukt.
3 110 fadderbarn p? Filippinene har norsk fadder, totalt sett har Plan rundt 40 000 fadderbarn i landet. I forkant av Haiyan-tyfonen har Plan utplassert n?dhjelpsmateriell og st?ttet opprettelsen av evakueringssentre.
? Plan i Filippinene er n? forberedt p? det verste, og har iverksatt n?dhjelpsarbeid, sier J?rn Johansen, fungerende generalsekret?r i Plan Norge.
?Det viktigste etter at en katastrofe inntreffer, er ? gi livreddende hjelp. Vi bidrar n? med rent vann og hygieniske sanit?rforhold. Vi m?lretter ogs? innsatsen spesielt for ? sikre barn beskyttelse og utdanning under katastrofesituasjoner, sier Johansen.
Plan i Filippinene har forh?ndslagret 4 000 vannrensepakker og 4 000 presenninger for ? sikre at n?dhjelpen raskt distribueres i de lokalsamfunnene som trenger vann og husly, selv om veiene blir ufremkommelige. Tiltakene vil v?re til hjelp for rundt 20 000 mennesker i n?d. I tillegg er det tilsvarende antall n?dhjelpspakker i reserve for utdeling.
Mangler beskyttelse
? Barn blir alltid hardt rammet av katastrofer som dette. Alt som er kjent og trygt for barna, blir forstyrret eller ?delagt, inkludert bolig, skole og familiens levebr?d. Vi er derfor spesielt opptatt av ? sikre barn beskyttelse, sier Johansen.
Plans landdirekt?r p? Filippinene, Carin van der Hor, forteller at folk mangler beskyttelse.
? Det er nesten ingen steder ? verne seg, fordi tyfonen har et omfang p? n?r 600 kilometer i diameter. Folk evakuerer til h?yereliggende omr?der der det er mulig, og de bruker ofte skolene som tilfluktsrom.
Det har v?rt gjennomf?rt evakuering fra onsdag i omr?der der Plan arbeider: West Samar, Nord- Samar , S?r- Leyte , Masbate og Occidental Mindoro. Plans ansatte er n? spesielt bekymret for virkningen av flom og store skred i etterkant av tyfonen.
Lang erfaring med forbyggende arbeid
Plan i Filippinene har lang erfaring med tyfonrespons. Haiyan er den tjuefemte tyfonen som rammer landet hittil i ?r, og den er m?lt til ? v?re den kraftigste tyfonen til n?. Det er fryktet at tyfonen Haiyan kan bli enda mer ?deleggende enn tyfonen Bopha, som traff Filippinene i 2012. Da omkom 1 146 mennesker, og det oppstod skader for mer enn en seks milliarder kroner.
Det er mennesker i fattige, avsidesliggende landsbyer som blir hardest rammet av den kraftige tyfonen Haiyan som n? raser over Filippinene. Folk i byer er mer forberedt fordi informasjonen har n?dd dem i forkant.
Plan har arbeidet i Filippinene i mer enn 50 ?r og har lang erfaring med ? hjelpe barn utsatt for naturkatastrofer og andre kriser. Plan tar del i det nasjonale beredskapsarbeidet i h?ndtering av tyfoner, ledet av FN.
Plan Norge – for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy