Partier

Polen fremdeles p? topp

De fem nordiske landene er enige om en nordisk solidaritetserkl?ring. ? Med dette har vi f?tt p? plass en ny byggestein i det nordiske samarbeidet, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Utenriksministrene fra de fem landene ble enige om solidaritetserkl?ringen p? et nordisk utenriksministerm?te i Helsingfors tirsdag 5. april. Erkl?ringen sl?r fast at det er naturlig for de nordiske landene ? samarbeide i en solidarisk ?nd for ? m?te utfordringene p? det utenriks- og sikkerhetspolitiske omr?det. Dette gjelder s?rlig i m?te med potensielle risikoer, herunder menneskeskapte katastrofer, digitale angrep og terrorangrep.
– Denne politiske erkl?ringen m? n? fylles med konkret innhold, for eksempel gjennom oppbyggingen av et nordisk kompetansenettverk mot digitale angrep, sier utenriksminister St?re.
Gjennom solidaritetserkl?ringen sier de fem landene at dersom et nordisk land skulle bli rammet, vil de andre bist? med relevante virkemidler hvis de blir bedt om det. Videre heter det at et intensivert nordisk samarbeid vil bli gjennomf?rt i overensstemmelse med hvert lands sikkerhets- og forsvarspolitikk og det vil utfylle det eksisterende europeiske og euro-atlantiske samarbeidet.
En nordisk solidaritetserkl?ring ble f?rst foresl?tt av Thorvald Stoltenberg i en rapport til de nordiske utenriksministre i februar 2009. I rapporten foreslo han at de nordiske landene burde utstede en gjensidig sikkerhetspolitisk erkl?ring der de p? en forpliktende m?te klargj?r hvordan de vil reagere dersom et nordisk land blir utsatt for et angrep eller for utilb?rlig press0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy