Internasjonalt

Politiet m? prioritere sykkeltyverier

Den ordin?re forh?ndsstemmegivningen startet onsdag 10. august. I l?pet av den f?rste uken (onsdag-l?rdag) hadde ca. 31 500 velgere forh?ndsstemt. Av disse er det 3104 som har forh?ndsstemt elektronisk via Internett i fors?kskommunene.

Departementet vil i ukene fremover mot valget offentliggj?re tall for mottatte forh?ndsstemmer hver fredag ettermiddag. Det blir da sent ut en pressemelding.
Vi gj?r spesielt oppmerksom p? f?lgende:
Det er i kommunene ogs? mottatt 805 stemmer fra velgere som tilh?rere andre kommuner. Disse stemmene vil bli inkludert i samlet tall ved neste oppdatering n?r stemmene er mottatt i respektive kommuner. N?r det gjelder stemmer mottatt elektronisk via Internett gj?r vi oppmerksom p? at velgerne her har mulighet til ? stemme p? nytt i valglokalene. Endelige tall vil ikke foreligge f?r etter valgdagen.
Ved tidligere valg fordeler det totale antallet forh?ndsstemmer seg slik:

Valg
Ca. antall stemmer (stemmested)
1995 Kommunestyre- og fylkestingsvalg
ca 179 000 (kommunen)
1997 Stortingsvalg
ca 489 000 (Posten)
1999 Kommunestyre- og fylkestingsvalg
ca 332 000 (Posten)
2001 Stortingsvalg
ca 509 000 (Posten)
2003 Kommunestyre- og fylkestingsvalg
ca 249 000 (kommunen)
2005 Stortingsvalg
ca 473 000 (kommunen)
2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalg
ca 374 000 (kommunen)
2009 Stortingsvalg
ca 654 000 (kommunen)

Det er kommunene som tar imot forh?ndsstemmer. Velgere kan forh?ndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet. Stemmer som blir avgitt i en annen kommune enn den man er registrert i manntallet, sendes til velgerens hjemkommune.
Velgerne kan forh?ndsstemme frem til og med fredag 9. september. Valgdagen er mandag 12. september. I tillegg er det ogs? valg i 195 kommuner s?ndag 11. september.
Fors?k med elektronisk stemmegivning gjennomf?res i f?lgende 10 kommuner: Bod?, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Rad?y, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og ?lesund.
I f?lgende kommuner gjennomf?res fors?k der 16- og 17-?ringer kan avgi stemme til kommunestyrevalget: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, K?fjord, Luster, L?renskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, V?g? og ?lesund.
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon 22 24 25 00.

0000

Similar Posts