Internasjonalt

Politiske samtaler med Chile

– Brasil er en viktig partner for Norge innenfor fiskeri- og akvakultur, og dagens samtaler har i hovedsak omhandlet hvordan vi skal videreutvikle v?rt gode samarbeid. Vi snakket ogs? om politikk og samfunnsutvikling i sin store bredde. Disse samtalene er en viktig og konkret oppf?lging av regjeringas Brasilstrategi, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i etterkant av dagens politiske samtaler med sin brasilianske kollega Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira.
Brasil er viktig for den norske sj?matn?ringa, og er i dag det st?rste markedet for norsk klippfisk. Norge eksporterte i fjor klippfisk til Brasil for 1,3 milliarder kroner, og norske sj?mateksport?rer mener det ligger godt til rette for ? ?ke eksporten av norsk sj?mat. – Det er derfor viktig for regjeringa ? sikre gode og stabile rammevilk?r for handelen mellom de to landene v?re, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Samarbeid over landegrensene er n?dvendig for ? sm?re de mekanismer som f?rer til b?rekraftig vekst. Det var nettopp dette som l? til grunn da regjeringa i mars i ?r fastsatte en egen strategi for samarbeidet mellom Brasil og Norge.
Visjonen for samarbeidet er at Brasil og Norge skal utvikle partnerskap p? de omr?der hvor vi har s?rskilt styrke og kompetanse ? tilby hverandre, og hvor samarbeidet vil v?re gjensidig berikende og bidra til positiv vekst og utvikling i begge land.
Fiskeri- og kystdepartementet var de f?rste som m?tte sin brasilianske kollega for ? utarbeide konkrete samarbeidstiltak etter at strategien var lagt fram. Landene har ogs? undertegnet en MOU, som beskriver et bredt samarbeidsfelt innenfor fiskeri- og havbruk. Den brasilianske deltakelsen p? Aqua Nor, med minister Oliveira i spissen for en bredt sammensatt delegasjon fra forvaltning, forskning og n?ringsliv, er en del av f?rste fase av dette samarbeidsprogrammet. – Jeg er glad for det brasilianske engasjementet for samarbeid med Norge p? fiskeri- og akvakulturomr?det, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under ?pningen av et norsk-brasiliansk investeringsseminar som ble arrangert i forbindelse med Aqua Nor i Trondheim i dag.0000

Similar Posts