Kulturpolitikk

Positivt at Sri Lanka offentliggj?r egen rapport

Sri Lankas forsoningskommisjon kommer med en rekke anbefalinger i sin nye rapport. ? Rapporten er viktig og vil bli lest n?ye, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Den 400 sider lange rapporten tar for seg perioden fra v?penhvileavtalen ble inng?tt i 2002 til krigens slutt i 2009.
? Det er positivt at sluttrapporten fra Sri Lankas egen forsoningskommisjon n? er offentliggjort. Rapporten har mange betydningsfulle tilr?dninger, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Rapporten kommer med anbefalinger p? en rekke omr?der. Det dreier seg blant annet om politisk l?sning, maktdeling, forsoning, forbedring av situasjonen for menneskerettighetene, styrking av den sivile administrasjonen og reduksjon av det milit?re engasjementet innenfor sivile aktiviteter.
? N?r det gjelder hvem som har ansvaret for at mange sivile ble drept i krigens siste fase, er det fortsatt mange sp?rsm?l som st?r ubesvarte og m? belyses. Norge oppfordrer Sri Lanka til ? etterforske dette p? en ansvarlig m?te, sier St?re.
Norge oppfordrer ogs? Sri Lankas regjering til ? iverksette anbefalingene i rapporten.
? Det vil ha stor betydning for folk p? Sri Lanka som trenger forsoning og en politisk l?sning etter s? mange ?r med krig. Norge vil gj?re v?rt for ? bidra til at anbefalingene blir fulgt opp, sier Solheim.
Pressekontakt: Pressevakten for utviklingssaker, tlf 913 95 000.
***
Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal v?re lett ? lese. Solheims r?dgivere bruker Liks til ? teste hvor enkle tekster er ? lese. Denne pressemeldingen har en verdi p? 41. Det er det samme som i en vanlig avistekst. Les mer om kampen for et bedre og klarere spr?k i staten hos Klarspr?k.no.0000

Similar Posts