Internasjonalt

Post- og teletilsynet: Torstein Olsen ny direkt?r

Meteorologisk institutt er utpekt som eneste leverand?r av flyv?rtjenester i Norge frem til 31.12.2012. Regjeringen har bestemt at perioden skal forlenges med to ?r – til 31.12.2014.
– Jeg er glad for ? forlenge avtalen med Meteorologisk institutt. Dette vil sikre norske arbeidsplasser og gi gode flyv?rtjenester, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Regjeringen vedtok 29. september 2008 at Meteorologisk institutt skulle utpekes til ? v?re eneste leverand?r av flyv?rtjenester i Norge.
Samferdselsdepartementet vil vurdere ? ?pne for internasjonal konkurranse p? dette omr?det fra 2015. I s? fall vil det kunne skje som en del av et st?rre luftromssamarbeid i Nord-Europa.
Pressetelefon: 919 14 777
Hele saken: http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/pressemeldinger/meteorologisk-institutt-far-forlenget-re.html?id=648493
0000

Similar Posts