Internasjonalt

President Abbas bes?ker Norge 18. juli

Den palestinske befolkningen i er truet av en alvorlig ?konomisk krise fordi st?tten til Det palestinske selvstyret uteblir. En krise vil ramme befolkningen i Gaza s?rlig hardt. ? Alle givere b?r gj?re en ekstra innsats for palestinerne i sommer og h?st, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
– Min oppfordring g?r til alle givere og s?rlig til naboer og arabiske land, om ? vise sjener?sitet og solidaritet i forkant av Ramadan, sier St?re.
Norge leder giverlandsgruppen for palestinerne hvor partene og giverne m?tes for ? koordinere bistanden til palestinerne. Hittil i ?r ligger giverne p? etterskudd med over 150 millioner amerikanske dollar og det ser ut til at bare halvparten av behovet for budsjettst?tte dekkes for innev?rende ?r.
– Dette skjer samtidig som de siste tre ?rs h?ye ?konomiske vekst i Det palestinske omr?det er i ferd med ? avta. Inntektene fra skatter og avgifter er blitt lavere enn forventet. Fayyad-regjeringen har derfor besluttet ? halvere l?nnen til alle offentlig ansatte. Kutt i l?nningene er bekymringsfullt med tanke p? sikkerhetssituasjonen p? Vestbredden utover h?sten, sier utenriksministeren.
Det er akutt behov for ?kte tilskudd utover h?sten. Halvparten av tilskuddene til Det palestinske selvstyret g?r til Gaza, i form av l?nn til offentlige ansatte og til sosiale ytelser for befolkningen. Norges bidrag p? 43 millioner amerikanske dollar ble overf?rt i mai.
De st?rste giverne til Det palestinske selvstyret er EU og USA. Saudi Arabia og Gulf-landene er viktige givere og har gitt store bidrag tidligere.
Utenriksminister St?re understreker avslutningsvis at det hviler et s?rlig ansvar p? Israel for ? fjerne hindringer for den palestinske ?konomiens vekstkraft. – Jeg oppfordrer Israel til ? systematisk bedre betingelsene for palestinsk verdiskaping og til ? lette dagens blokade av Gaza, sier St?re.

President Abbas og Jonas Gahr St?re i Oslo, 18. juli. (Marta B. Haga, Utenriksdepartementet)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy