Kulturpolitikk

Presseinvitasjon: Arbeid mot tvangsekteskap og kj?nnslemlestelse 2012

Den palestinske statsministeren, Salam Fayyad, bes?ker Oslo torsdag 24. og fredag 25. november.
Torsdag vil statsminister Fayyad ha politiske samtaler med utenriksminister Jonas Gahr St?re. Det vil ogs? bli signert en intensjonsavtale mellom Folkehelseinstituttet, WHO og Den palestinske selvstyremyndigheten om etableringen av et palestinsk, nasjonalt folkehelseinstitutt. Signeringen vil v?re ?pen for pressen.
Pressekonferanse med statsminister Fayyad og utenriksminister St?re i Parkveien 45, kl. 1430, 24. november.
Fayyad vil tidligere p? dagen 24. november delta p? et seminar i regi av Fafo om politiske holdninger blant unge palestinere i lys av den arabiske v?ren. Han vil ogs? bes?ke regjeringskvartalet i Oslo for ? legge ned blomster til minne om ofrene for terroren 22. juli.
Fredag 25. november m?ter Fayyad statsminister Jens Stoltenberg og medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.
Pressekontakt: Underdirekt?r Frode Overland Andersen, mobil 917 22 0220000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy