Politikk

Presseinvitasjon @Arendalsuka ? to debattm?ter om EU!

Onsdag 13. aug. kl 08:30-10:00: Frokostm?te ? Er EU er et sosialdemokratisk eller liberalt prosjekt?
? Representanter fra SV, AP, V og tenketanken Civita m?tes for ? diskutere hva EU er som politisk prosjekt.
? Mer informasjon om frokostm?tet finnes HER
? Mer informasjon om live-overf?ringen finnes HER

Fredag 15. august kl 11.00-13:00: TTIP-seminar: Navigating by the stars ? consequences for Norway?
? Representanter fra Europakommisjonen, industrien i USA og Norge, europeiske forbrukere og den norske regjering m?tes for ? diskutere og belyse ulike problemstillinger og utfordringer i de p?g?ende forhandlingene.
? Mer informasjon om seminaret finnes HER
? Mer informasjon om live-overf?ringen finnes HER

?nskes ytterligere informasjon eller kommentarer ta kontakt med:
Leder av Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim +47 909 19 939
Generalsekret?r i Europabevegelsen, Kirsti Methi +47 404 91 371
R?dgiver i Europabevegelsen, Christian P. Fjellstad +47 90 09 23 09

Europabevegelsen arbeider for at flest mulig land i Europa skal inng? i et forpliktende organisert samarbeid basert p? verdier som demokrati, frihet, fred, solidaritet og likeverd gjennom gjensidig respekt og en felles b?rekraftig utvikling.
Europabevegelsen i Norge skal ta et s?rlig ansvar for ? sette europeisk samarbeid og europeiske sp?rsm?l p? dagsorden, og v?re en synlig og relevant organisasjon i det offentlige ordskiftet, for nye medlemmer og samarbeidspartnere.

0000

Similar Posts