Politikk

Presseinvitasjon: Army Summit

I 2013 hadde konferansen fokus p? det uforutsigbare. V?re foredragsholdere delte verdifull innsikt om hvordan vi b?r forberede oss og reagere p? det uforutsette. Et tilbakevendende tema fra talerne p? Army Summit 2013 var at mennesker utgj?r en forskjell i kritiske situasjoner. I bakkeoperasjoner gjelder dette i s?rdeleshet, fordi landmakt ut?ves av soldater p? slagmarken. I ?r skal vi utforske krigens natur og rollen som soldat. Er de konstanter eller er de i endring? Konferansen samler meget kompetente talere. I ?r kommer Jan Egeland (Generalsekret?r i Flyktninghjelpen), Ine Marie Eriksen (Norges Forsvarsminister), Ayesha Wolasmal (Politisk r?dgiver i Agenda), Rune Wenneberg (tidligere kompanisjef i Telemark bataljon med mye erfaring fra kamp). I tillegg kommer milit?re toppledere som Generall?ytnantene Mark Poffley (UK), Carlos Alberto Dos Santos Cruz (BR), Mart de Kruif (NED). Generalinspekt?ren for H?ren, Generalmajor Rune Jakobsen er vert for konferansen.

Se ?vrig program her:http://forsvaret.no/aktuelt/hva-skjer/armysummit/Sider/Program.aspx
P?melding gj?res ved ? sende en e-post til [email protected] innen mandag kl 12:00
Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. H?ren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. H?ren er til stede p? bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. Varig konfliktl?sning vil alltid inneb?re enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landomr?der. Derfor er H?ren viktig. 7000

Similar Posts