Politikk

Presseinvitasjon – Forsvarsministeren bes?ker ?velse Cold Response

Forsvarsminister Ine Eriksen S?reide bes?ker ?velse Cold Response i perioden l?rdag 15. – s?ndag 16. mars. I denne forbindelse inviteres pressen til ? m?te ministeren.
Forsvarsministeren skal bes?ke avdelinger i Brigade Nord, Heimevernet, spesialstyrker, representanter fra utenlandske styrker, avdelinger i Luftforsvaret og overnatte utend?rs med soldatene som deltar p? ?velsen.

Priv til red:
Media inviteres til ? m?te Forsvarsministeren p? Heia l?rdag 15. mars. Oppm?te m? skje senest kl 15:15.
Det gis muligheter for korte intervjuer
P?melding gj?res til Maj Vegard Finberg p? tlf 95303636 / mail: [email protected]
innen kl 11:00 l?rdag 15. mars.

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier. Forsvaret er til stede p? bakken, i lufta og p? sj?en, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. 4000

Similar Posts