Partier

Presseinvitasjon: Lansering av internasjonal standard for samfunnsansvar

100 land og 40 internasjonale organisasjoner st?r bak ny standard for samfunnsansvar som presenteres onsdag 8. desember.
Regjeringen forventer i Stortingsmelding 10 at alle bedrifter utarbeider og etterlever retningslinjer for samfunnsansvar. N? er retningslinjene her. Etter fem ?rs arbeid har verden endelig f?tt en internasjonal standard for samfunnsansvar.
N? er det ikke lenger tvil om hvordan man skal forst? begrepet samfunnsansvar, hva slags prinsipper som gjelder for samfunnsansvar eller hvordan man skal integrere samfunnsansvar i hele organisasjonen. Svarene finnes i ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar som et verkt?y for alle typer virksomheter, offentlige og private, store og sm?. Kjerneomr?dene i den nye standarden vil omfatte menneskerettigheter, arbeidsforhold, milj?, hederlig virksomhet, forbrukersp?rsm?l og lokalsamfunnsengasjement- og utvikling.
Vi inviterer til pressetreff!
Hvor: Det norske Veritas (DNV), Veritasveien 1, H?vik.
N?r: 8. desember fra kl. 0900-1200
Innhold:
President i Norges R?de Kors og direkt?r for samfunnskontakt i DNV, Sven Mollekleiv, vil v?re m?teleder p? seminaret.
En av lederne av det internasjonale standardiseringsarbeidet, Staffan Söderberg, vil
snakke om arbeidsprosessen i utviklingen av standarden.
Statssekret?r i N?rings- og handelsdepartementet, Rikke Lind, skal informere om hvordan ISO 26000 vil bli brukt i regjeringens arbeid med samfunnsansvar.
Leder for NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar, Sten Magnus, vil reflektere over standardens betydning for n?ringslivet
Det vil bli paneldiskusjon med flere deltakere.
For mer informasjon om programmet og annet, les gjerne :
www.standard.no/ISO26000 eller www.facebook.com/iso26000samfunnsansvar Seminaret vil v?re tilgjengelig via webcast p? www.standard.no/ISO26000 .
For p?melding, vennligst kontakt:
Marit S?ter, Kommunikasjonssjef Standard Norge, [email protected] , tlf. 970 27 956
Stuart Brewer, Communications Manager, DNV Sustainability & Innovation, [email protected] , tlf. 915 22 360
Vel m?tt!
Med hilsen NHO, Innovasjon Norge, DNV og Standard Norge.0000

Similar Posts