Politikk

Presseinvitasjon: M?t soldatene som skal ?ve i Latvia

Telemark bataljon (TMBN) er i full sving med ? forberede seg til ? ?ve i Latvia. Avdelingen skal sende et mekanisert kompani bet?ende av ca 190 soldater og er utstyrt med blant annet stormpanservogn CV90. Media har vist stor interesse for dette styrkebidraget og vi ?nsker ? invitere til pressem?te tirsdag 16. september kl 13:00 i Rena Leir.
Bataljonssjefen, kompanisjefen og flere av soldatene vil v?re tilgjengelig for intervjuer. De er motivert for ? snakke om hvordan de forbereder seg b?de som avdeling og p? et individuelt niv?.
Dersom du ?nsker ? delta, kan du ta kontakt p? e-post: [email protected] P?melding m? gj?res innen kl 14:00 mandag 15. september.
Oppm?te er i hovedporten Rena leir kl 13:00 tirsdag 16. september
Les ogs? pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet i anledning saken:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2014/Sender-harstyrke-til-NATO-ovelse-i-Latvia.html?id=766825

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. H?ren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. H?ren er til stede p? bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. Varig konfliktl?sning vil alltid inneb?re enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landomr?der. Derfor er H?ren viktig. 11000

Similar Posts