Valg

Presseinvitasjon: Nasjonal Veterankonferanse 2014

Nasjonal Veterankonferanse 2014
Norge har et stort internasjonalt engasjement og sender jevnlig personell til ? bidra i kampen for fred, stabilitet og menneskerettigheter. De fleste kommer styrket tilbake, mens noen har behov for ekstra oppf?lging. Ivaretagelse av veteraner er et samfunnsansvar, og det er et av hovedtemaene p? ?rets veterankonferanse. H?ren, som arrangerer ?rets konferanse, vil ogs? fremheve hvilken merverdi veteraner tilf?rer b?de milit?rt og sivilt.
I tillegg til utdeling av den prestisjefylte veteranprisen vil flere departement og etater holde innlegg, og et spesielt fokus vil denne gang g? p? kommunale og regionale planer. Veteraner er mennesker, og det er viktig f? f? frem spennet i veteranene v?re. Hvem de er, hva de har opplevd og hvordan det har p?virket dem og deres familier.
Kommuner, regionale akt?rer og offentlige instanser som arbeider med ivaretakelse er hovedm?lgruppene for ?rets konferanse. Tanken er ? skape en arena der man kan diskutere p? tvers av sektorer for ? skape god forst?else og innsikt, slik at praktiske tiltak kan bli iverksatt.
Konferansen avholdes i perioden 21-23 oktober, og finner sted p? Clarion Hotel The Edge i Troms?. (Se vedlagt program for detaljer.)
Pressen inviteres til ? delta. I forbindelse med utdeling av veteranprisen vil det gis muligheter til intervjuer i etterkant av utdelingen.
Kontaktperson: Oblt Terje Bru?ygard, tlf 400 29 631, [email protected]

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. H?ren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. H?ren er til stede p? bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. Varig konfliktl?sning vil alltid inneb?re enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landomr?der. Derfor er H?ren viktig.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy