Politikk

Presseinvitasjon – Teknologidager i Rena Leir

H?rens V?penskole og Forsvars- og Sikkerhetsindustrien gjennomf?rer teknologidager i Rena Leir den 26-27 mars. Under disse dagene vil kompetansemilj?er fra H?ren og industrien utveksle erfaringer og ideer. Dette er et ?pent arrangement der pressen inviteres.

H?rens V?penskole representerer fagansvaret og kompetansemilj?et i H?ren og sammen med Forsvars- og sikkerhetsindustrien ser begge milj?ene nytte av ? utveksle ideer. Begge parter deler en felles m?lsetning om ? utvikle best mulig produkter i fremtiden. Dette er ingen salgsmesse og ingen forpliktelser vil bli inng?tt. Det er en derimot en arena der brukerne kan treffe utviklerne av forsvarsmateriell.
Pressen kan gjerne v?re tilstede hele perioden, men det organiseres for mottak og evt intervjuer onsdag 26.mars fra 1300-1600 under materiellutstillingen.
Kontaktperson: Lt Camilla Brevik, tlf 400 29 637

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. H?ren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. H?ren er til stede p? bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. Varig konfliktl?sning vil alltid inneb?re enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landomr?der. Derfor er H?ren viktig. 2000

Similar Posts