Politikk

Presseinvitasjon til Noble Ledger

Presseinvitasjon til Noble Ledger
a8

Mandag 22.september vil sjefen for 1. Tysk-Nederlandske Korps, generall?ytnant Volker Halbauer arrangere en bes?ksdag i forbindelse med ?velse Noble Ledger. Pressen inviteres til ? bes?ke ?velsen og se noe av kapasitetene som Nato Response Force (NRF) har. Halbauer vil v?re tilgjengelig for intervju. Halbauer er sjef for landkomponenten i NRF 2015.
Noble Ledger er en sertifiserings?velse for Nato Response Force 15. ?velsen inneb?rer forflytning av over 1500 kj?ret?y med b?t, tog og langs landeveien. Norges rolle er ? legge til rette for ?velsen. All planlegging og gjennomf?ring gj?res av 1.Tysk-Nederlandske Korps. Under ?velsen er det styrker fra Tyskland, Nederland, Danmark, USA og Norge.
NRF styrken er i Norge med kapasiteter som Norge ikke har. Dette er for eksempel kamphelikopter, transporthelikopter og luftlandestyrker. Dette er styrker som er forbundet med rask evne til forflytning og hurtig innsetting.
Program:
1230: Oppm?te i vakta, Rena Leir.
1300: Demonstrasjon av luftlandestyrker i felt. (Tactical Air Landing Operations)
1400: Statisk display av deltagende nasjoner.
Under den statiske displayen vil generall?ytnant Halbauer stille seg til disposisjon for intervjuer. Han vil kunne snakke om hvilke oppdrag NRF kan l?se i 2015.
P?melding innen s?ndag 21.sept kl 1800.
Kontaktperson:
Oblt Terje Bru?ygard, epost: [email protected]
Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. H?ren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. H?ren er til stede p? bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. Varig konfliktl?sning vil alltid inneb?re enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landomr?der. Derfor er H?ren viktig. 5100

A to już wiesz?  Priv. til red: Faglig briefing om S?r-Sudan

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy