Politikk

Presseinvitasjon til seminaret “Gr?nn Vekst” p? Elverum 1. august

Presseinvitasjon til seminaret “Gr?nn Vekst” p? Elverum 1. august
24-07-2014 13:53 Norges Bondelag - Sats p? n?ringer med karbon som r?stoff, oppfordrer Lars Petter Bartnes n?r han innleder under seminaret ?Gr?nn Vekst? p? Elverumsopplevelser 1. august kl 15. Johan C. L?ken, g?rdbruker, tidligere landbruksminister og stortingsmann, har samlet topper innen politikk, skog og bioenergi. P? programmet er Utenriksmin. B?rge Brende, Line Henriette Hjemdal (Krf) og Kristin Halvorsen, Cicero.

Karbonfangst i skogen
– Sats p? n?ringer med karbon som r?stoff, oppfordrer Lars Petter Bartnes n?r han innleder under seminaret ?Gr?nn Vekst? p? Elverumsopplevelser 1. august.
Det er Johan C. L?ken, g?rdbruker, tidligere landbruksminister og stortingsmann, som har samlet topper innen politikk, skog og bioenergi til seminaret Gr?nn Vekst. P? programmet st?r blant annet:
Utenriksminister B?rge Brende (H): Gr?nn vekst p? den globale dagsorden
Line Henriette Hjemdal (Krf): Hvordan kan den nye bio-?konomien l?fte landbruket?
Kristin Halvorsen, Cicero: Gr?nn vekst fornyer klimapolitikken
Jordn?r karbonfangst
Klimasmart jord- og skogbruk, med maksimalt opptak og l?sing av karbon i materialer fra skogen og i jordsmonnet, er mer effektivt og billigere enn den skrinlagte CO2-rensingen fra Mongstad. ?Vi m? ta i bruk all jord og skog i Norge, og stanse omdisponering av matjord, sier Bartnes. ? Det er ikke bare viktig for matsikkerheten, men er et effektivt milj?tiltak. Klimasmart landbruk er en av hovedoppgavene framover, og vi har som m?l ? v?re p? fossilfri energiplattform innen 2030. For ? n? m?let satser vi mye p? forskning innen ny agronomi, ny energi og ny teknologi, sier Bartnes.
-Vi m? derfor satse p? n?ringer med karbon som r?stoff, sl?r Bartnes fast. ? I dette bildet spiller skogn?ringa en hovedrolle, og det m? satses p? utvikling av ny industri og verdiskaping, samt bedre vilk?r for g?rdsskogbruket.
Det er i forbindelse med g?rdbruker og tidligere landbruksminister Johan C. L?kens 70 ?rs feiring at seminaret Gr?nn Vekst arrangeres 1. august kl 15 ? 17. Seminaret og Elverumsopplevelser er i forkant av Festspillene p? Elverum.
Program og mer informasjon om Elverumsopplevelser er lagt ved.
P?melding og praktisk info til Hans Olav Osbak, daglig leder Visit Elverum-Regionen AS, tlf 93080989, [email protected]

A to już wiesz?  Boende för äldre - seminarium nära Köpenhamn!

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy