Kulturpolitikk

Pressekonferanse: FNs spesialrapport?r for menneskerettigheter i Iran sine funn i Norge

FNs spesialrapport?r for menneskerettigheter i Iran er p? reise i Europa for ? samle informasjon fra emigrerte iranere. Han inviterer til pressekonferanse i Oslo for ? snakke om sin faktainnsamling og menneskerettighetene i Iran.
Tid: Torsdag 22. november kl 12.00
Sted: FN-sambandet, Storgata 33a Oslo
Enkel servering
FNs spesialrapport?r for menneskerettighetssituasjonen i Iran, Ahmed Shaheed, har mellom 11. og 22. november bes?kt Tyskland, Sverige og Norge for ? samle informasjon om p?st?tte brudd p? menneskerettigheter i Iran.
Spesialrapport?r Shaheed har gjort flere offisielle henvendelser til iranske myndigheter om ? gjennomf?re et landbes?k til Iran etter at han ble utpekt i august 2011 uten ? f? noe bekreftende svar. Han har gjentatte ganger oppfordret iranske myndigheter til ? samarbeide med FN og H?ykommiss?ren for menneskrettigheters kontor, OHCHR.

– Mens jeg fortsetter ? h?pe p? samarbeid med regjeringen har jeg erfart at en av mitt mandats viktigste oppgaver er ? gi stemme til de som mener de er bragt til taushet p? grunn av frykt eller manglende mulighet til ? bli h?rt, sier FNs spesialrapport?r Ahmed Shaheed.
Spesialrapport?ren m?ter ofre for ? unders?ke p?standene om tortur, trusler mot menneskerettighetsforsvarere, advokater og journalister samt diskriminerina av kvinner og etniske eller religi?se minoriteter.
– Jeg har mottatt utallige meldinger med alarmerende p?stander om dagens menneskerettighetssituasjon i Iran, sier FN-eksperten.
– Jeg akter ? samle mer informasjon fra iranere som kan underbygge disse p?standene under mitt bes?k i Tyskland, Sverige og Norge.
P? pressekonferansen vil han alts? kunne si mer om hva unders?kelsene har vist.
– Informasjonen jeg samler under denne reisen vil komme til nytte i min neste rapport til FNs menneskerettighetsr?d i mars 2013, sier Ahmed Shaheed.
Kontaktperson for spesialrapport?ren: Naveed Ahmed (+41 22 928 9477 / [email protected]) eller [email protected]
Kontaktperson for andre saker knyttet til FNs uavhengige eksperter: Xabier Celaya, UN Human Rights ? Media Unit (+ 41 22 917 9383 / [email protected])
Ahmed Shaheed (the Maldives) is a Visiting Lecturer at the Maldives National University, a member of the presidential Commission Investigating Corruption and a former foreign policy advisor to the President of the Maldives. Mr Shaheed was Foreign Minister of the Maldives from 2005 to 2007 and from 2008 to 2010. He led the country?s efforts to sign and ratify all nine international human rights Conventions and to implement them in law and practice. He was appointed as the Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran in June 2011 by the UN Human Rights Council. As Special Rapporteur, he is independent from any government or organization and serves in his individual capacity.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.3000

Similar Posts