Politikk

Pressekonferanse om jordbruksoppgj?ret

I forbindelse med jordbruksoppgj?ret 2014 innkalles det til pressekonferanse kl 14.30 tirsdag 13. mai i Landbruks- og matdepartementet, Teatergaten 9 (R6).
Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke og leder i Norsk Bonde- og Sm?brukarlag, Merete Furuberg er til stede samt forhandlingsleder fra staten Leif Forsell.
Kontaktperson kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen, tlf 975 99 866.
Landbruket levert sitt krav fredag 26. april.
Staten kom med sitt tilbud til landbruket tirsdag 6. mai.
Forhandlingene mellom partene skal v?re avsluttet senest fredag 16. mai.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy