Partier

Pressem?te om datalagringsdirektivet

Justisminister Knut Storberget og utanriksminister Jonas Gahr St?re presenterer lovframlegg knytta til gjennomf?ringa av datalagringsdirektivet i norsk rett. Til stades er ogs? politidirekt?r Ingelin Killengreen og Kripos-sjef Odd Reidar Humleg?rd.

Tid: Fredag 10. desember kl 1500
Sted: Kripos, Brynsalléen 6

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen, 975 53 747.0000

Similar Posts