Kulturpolitikk

Pressen inviteres til Regjeringskvartalet

Regjeringen foresl?r ? kutte bevilgningen til Det frivillige Skyttervesen med 6,2 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2012. En bevilgning p? 25 millioner kroner utgj?r et nedtrekk p? 20 % av DFS sitt budsjett. Hvis Regjeringens budsjettforslag blir vedtatt i Stortinget, vil det f? store konsekvenser for skytterlagene i Norge.
– Dette er et helt uakseptabelt budsjettforslag for oss; sier president Olav K. Vaaje.
– Det frivillige Skyttervesen med sine 140 000 aktive skyttere og 860 skytterlag m? ha stabile rammebetingelser for sin virksomhet. V?re skyttere legger ?rlig ned 18 millioner dugnadstimer for ? styrke skytekompetansen for Forsvaret. I tillegg gjennomf?rer skytterlagene hvert ?r skytepr?ven for 70 000 storviltjegere. Vi har derfor tillit til at stortingspolitikerne ser dette, og at det fra Regjeringens side var en budsjettglipp som vil bli endret n?r Forsvarsbudsjettet skal vedtas, forteller skytterpresident Vaaje.

Kontaktpersoner: President Olav K. Vaaje, 950 25915
Generalsekret?r: Jarle Tvinnereim, 909 79336
Informasjonssjef: Terje Vestvik, 909 50111 0000

Similar Posts