Internasjonalt

Presseseminar om ungdom og trafikksikkerhet

12. mai deltar utenriksminister Jonas Gahr St?re p? ministerm?tet i Arktisk r?d i Nuuk p? Gr?nland.
Utenriksministrene fra de ?tte landene rundt Arktis m?tes for ? disktuere felles utfordringer og muligheter i Arktisk gjennom det etablerte samarbeidet i Arktisk r?d.
Den f?rste bindene avtalen innenfor rammen av Arktisk r?d skal undertegnes. Den omhandler samarbeid innen s?k og redning i Arktis. Flere rapporter fra arbeidsgruppene i Arktisk r?d vil bli lagt fram, blant annet en st?rre rapport om issmelting i Arktis. I tillegg skal ministrene bli enige om en felles erkl?ring om prioriteringer for den neste formannskapsperioden, som innehas av Sverige.
For mer informasjon se r?dets nettsider.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil 995 22 0260000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy