Kulturpolitikk

Priv. til red: Forskningsr?dets formidlingspris til Kalle Moene

Statsministeren og statsr?dane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse m?ndag og torsdag kl. 12.30 og statsr?d p? Slottet fredag kl. 11.00.
Tysdag 27. og onsdag 28. september
Statsministeren deltek p? Arbeidarpartiet sitt landsstyrem?te i Samfunnssalen i Oslo.
Pressekontakt er statssekret?r Hans Kristian Amundsen, telefon 915 68 224 og politisk r?dgjevar Sindre Fossum Beyer, telefon 909 92 078.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy