Kulturpolitikk

Priv. til red.: Giske og Solheim inviterer til Afrika-seminar

(Ulleva?l, 4. november 2011) Norges Golfforbund, PGA of Norway (Professional Golfers Association) og H?gskolen i Hedmark vil fra og med h?sten 2013 tilby en trea?rig h?gskoleutdannelse innen golf.
Fremtidens golftrenere vil dermed kunne skilte med en bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i trenerrollen for golf og en internasjonalt godkjent PGA-eksamen.
Golftrenere brukes i dag stort sett kun til a? instruere spillere pa? forskjellige niva?er. I mindre grad tar de del i klubbens sportslige virksomhet. Dermed fa?r ikke golfen frigjort det store potensialet som ligger i a? ha tilgang til en profesjonell trener. Ved a? tilby en bachelorutdanning for norske golftrenere vil NGF og PGA skape en trener med et helhetlig perspektiv som kommer ba?de klubb og medlemmer til gode.
– Det er va?r opplevelse at kompetansen dagens golftrenere besitter ikke samsvarer med de behov golfklubbene og medlemmene vil ha i fremtiden. Vi ?nsker derfor a? sikre at fremtidens trenere i st?rre grad kan dekke disse behovene, sier trenerutviklingsansvarlig Anders Thelberg i NGF. Thelberg understreker at dette ikke ma? sees pa? som kritikk av dagens trenere, men snarere en erkjennelse at ettersp?rselen etter kompetanse over tid endrer seg.
I tett samarbeid med H?gskolen i Hedmark blir det na? utarbeidet en kursplan som tilfredsstiller kriteriene til h?gskolens bachelorprogram sa? vel som PGAs europeiske standarder. Studiet starter opp i august 2013 og kommer til a? gi plass til inntil 12 trenerstudenter per a?r.
– Vi er stolte av at en profesjonell part sa? som NGF og PGA ?nsker a? innga? et samarbeid med h?gskolen i Hedmark sier instituttleder Dag Andre? Nilsen.
Elverum Golfklubb vil bli brukt som utdanningsarena for den praktiske delen av utdanningen.
Norges Golfforbund (NGF) er det tredje st?rste s?ridrettsforbundet i norsk idrett, med over 122.000 medlemskap fordelt pa? 184 golfklubber og 173 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt pa? Team Norway, landslag og aldersbestemte satsingsgrupper. Forbundet rapporterer til Golftinget som besta?r av representanter fra landets golfklubber. Se www.golfforbundet.no0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy