Partier

Priv. til red. Konferanse for innspill til regjeringens nasjonale strategi for nanoteknologi

Statsr?d Trond Giske inviterer til en innspillskonferanse om nanoteknologi tirsdag 1. februar 2011 kl. 10.00 ? 16.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo.
Regjeringen planlegger ? legge frem en nasjonal strategi for nanoteknologi i l?pet av 2011. Arbeidet med strategien, som ledes av N?rings og handelsdepartementet, er enn? i en tidlig fase. Regjeringen legger vekt p? en god dialog med sentrale akt?rer om problemstillinger knyttet til forskning, n?ringsutvikling, etikk, milj? og helse, og har dette som utgangspunkt for konferansen. Invitert til m?tet er en rekke ulike akt?rer i n?ringslivet, universitet og h?yskoler, forvaltningsorganer og interesseorganisasjoner. Pressen er invitert til ? delta.
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 Oslo
Tid: 1. februar kl 10.00 ? 16.00
Kontaktperson: Jofrid Egeland – 97 04 42 21 eller NHD pressevakt – 902513030000

Similar Posts