Politikk

Priv til red: Liv T?rres og Mette Nord til Jerusalem

08-08-2014 15:49 Norsk Folkehjelp Liv T?rres, generalsekret?r i Norsk Folkehjelp og Mette Nord, leder i Fagforbundet reiser s?ndag til Jerusalem.

Liv T?rres, generalsekret?r i Norsk Folkehjelp og Mette Nord, leder i Fagforbundet reiser s?ndag til Jerusalem.
? Det er med stor sorg vi n? ser at kamphandlingene er gjenopptatt og at det sendes raketter fra Gaza inn i Israel og Israels uproporsjonale og massive angrep mot sivile i Gaza som ikke har noen steder ? flykte. Israelske medier melder at rakettskjoldet ?Iron Dome? fungerer bra og tilintetgj?r rakettene fra Gaza f?r de gj?r noen skade. ? En slik beskyttelse har ikke Gazas 1,8 millioner innbyggere, sier Liv T?rres.
? Det internasjonale samfunnet m? tvinge Israel til ? gi noe i forhandlingene og beskytte sivile palestinere, sier Mette Nord. ? Fortsatt bombing vil aldri bringe partene n?rmere hverandre, det kan bare reelle forhandlinger gj?re og alle de palestinske forhandlingsdelegasjonene er tydelige p? at de ikke blir h?rt i forhandlingene.
Liv T?rres og Mette Nord vil v?re tilgjengelig for pressen fra Jerusalem fra s?ndag 11/08 til fredag 15/08.
Liv T?rres mobil: +47 916 26 288
Mette Nord mobil: + 47 918 01 822

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

0000

A to już wiesz?  Skatte- og avgiftsendringer i revidert budsjett

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy