Politikk

Priv. til red: Liv T?rres tilgjengelig ifm valget i S?r-Afrika

Generalsekret?r i Norsk Folkehjelp, Liv T?rres, er tilgjengelig for pressen i forbindelse med valget i S?r-Afrika 7. mai.
S?r-Afrika feirer i ?r 20 ?r med demokrati etter apartheids fall og arrangerer sitt femte valg etter frigj?ringen. ANC vil sannsynligvis vinne valget, men trolig med redusert oppslutning sammenliknet med tidligere valg. Til tross for skyh?y fattigdom, arbeidsledighet, korrupsjon og sosial uro stemmer mange fortsatt p? ANC. Hvorfor er det slik? Hvorfor vil det sannsynligvis etablere seg nye partier etter valget? Og hvorfor vil det trolig oppst? tunge maktkamper internt i ANC?
Liv T?rres er en av Norges aller fremste eksperter p? S?r-Afrika og s?rafrikansk politikk. Hun har bodd og jobbet i landet i omtrent ti ?r fordelt p? flere perioder, ogs? under apartheid.
T?rres har doktorgrad i statsvitenskap om den s?rafrikanske fagbevegelsens betydning i antiapartheidkampen, og har jobbet p? oppdrag b?de for s?rafrikansk fagbevegelse, n?ringsliv og staten. Hun har gjennom ?rene skrevet en rekke rapporter om levek?r og arbeidsmarked m.m. i S?r-Afrika. Som generalsekret?r i Norsk Folkehjelp har T?rres koordinert m?ter mellom s?rafrikanske og norske myndigheter, organisasjoner og fagbevegelse.

Liv T?rres var tett p? de politiske prosessene i S?r-Afrika ogs? under frigj?ringskampen for 20 ?r siden. Hennes svigerfar var en del av Nelson Mandelas nettverk og holdt ham skjult da han var p? flukt. Da Mandela ble l?slatt og talte til folket for f?rste gang, var T?rres til stede i Cape Town.
Ta kontakt med T?rres p? 99 45 90 09.

Norsk Folkehjelp sto sentralt i den norske st?tten til frigj?ringskampen i S?r-Afrika fra 1974. Mye av den norske og nordiske st?tten til ANC i flyktningeleirene i nabolandene ble kanalisert gjennom og administrert av Norsk Folkehjelp. Hjemme i Norge mobiliserte vi til st?tte for internasjonale sanksjoner mot apartheidstaten.
I 1992 var Norsk Folkehjelp en av de aller f?rste utenlandske organisasjonenene som etablerte seg med eget kontor i S?r-Afrika, etter invitasjon av ANC.
I dag er v?re samarbeidspartnere sosiale organisasjoner og interessegrupper som forholder seg til utfordringer og skjeve maktforhold i dagens S?r-Afrika, og fors?ker ? p?virke disse slik at det skjer en omfordeling og utjevning.

0000

Similar Posts