Partier

Priv. til red. Overlevering av arealutvalgets rapport

? Verden ber?ves et verdifullt perspektiv ved at de nordiske landene ikke st?r sammen. En nordisk forbundsstat vil, med sin felles forfatning, sitt felles styre og med sine 25 millioner innbyggere, v?re en helt ny og tung akt?r p? den europeiske scenen. Dette sa samfunnsdebattant og historiker Gunnar Wetterberg i sitt foredrag under Foreningen Nordens konferanse i helgen.
? Historisk sett har det ikke v?rt i stormaktenes interesse ? ha et forent Norden. N? er den geopolitiske situasjonen en annen, og nye muligheter ?pner seg. De nordiske landenes samfunnsmodeller og verdisyn er unike i verdenssammenheng, sa Gunnar Wetterberg i sitt foredrag.
Wetterbergs bok ?Forbundsstaten Norden? skaper stort engasjement og en unders?kelse foretatt av Nordisk Ministerr?d viser at 42% av folk i Norden st?tter hans tanker.
Foreningen Norden mener n? at tiden er inne for ? diskutere hvordan det nordiske samarbeidet kan fordypes.
Derfor har Foreningen Norden i alle de nordiske landene oppfordret Nordisk R?d til ? sette i gang en forstudie. Representanter fra forskning, n?ringsliv, politikk og frivillige organisasjoner b?r inng? i utvalget som skal se n?rmere p? hvordan man kan fordype samarbeidet mellom de nordiske landene.
? Det er et stort folkelig engasjement for et ?kt nordisk samarbeid, og derfor er det p? h?y tid ? videreutvikle det nordiske samarbeidet., sier styreleder i Foreningen Norden Norge, Olemic Thommessen.
Kontaktperson(er):
Espen Stedje Telefon:95 99 17 45 Mobil:
E-post:[email protected]
Lenker
http://www.norden.no
0000

Similar Posts