Internasjonalt

Problemer ved ambassaden i Asmara

? S?knader om familieinnvandring levert i ?r skal vi i hovedsak behandle innen seks m?neder, sier avdelingsdirekt?r i Oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI), Karl Erik Sj?holt.

UDI har som m?l ? behandle 80 prosent av familieinnvandringssakene levert i 2011 innen 6 m?neder. Familiemedlemmer til arbeidsinnvandrere skal f? saken sin avgjort én m?ned etter at den som skal jobbe i Norge har f?tt tillatelsen sin.
? V?r strategi er klar, saksbehandlingstiden skal ned, sier Karl Erik Sj?holt. ? Langt flere av de kompliserte sakene skal tas innen seks m?neder, men da m? vi ha f?tt all relevant informasjon fra s?keren. Vi mener at dette vil skape st?rre forutsigbarhet for de som har en sak til behandling hos oss.
Saksbehandlingstiden vil variere
Familieinnvandringssaker varier i kompleksitet. Saksbehandlingstidene vil derfor v?re ulik avhengig av sakens kompleksitet og om den leveres komplett med all dokumentasjon.
? F?r vi ikke alle n?dvendige dokumenter, eller det trengs DNA-unders?kelser eller intervju hos politiet vil saken ta lengre tid. Til gjengjeld vil enkle saker med alle dokumenter kunne bli behandlet raskt, i mange tilfeller i l?pet av noen m?neder, forklarer Karl Erik Sj?holt.
Elektroniske l?sninger
UDI har innf?rt elektroniske l?sninger der s?kere kan registrere s?knader, betale gebyr og bestille time hos politiet eller ambassaden for ? levere de n?dvendige dokumentene. Se oversikt over steder hvor du kan s?ke om familieinnvandring via S?knad p? nett.
– Vi jobber n? p? flere arenaer for ? gi brukere raskere service og gj?re s?knadsprosessen enklere for ansatte i utlendingsforvaltningen. V?rt m?l er ogs? at flere saker skal avgj?res ved ambassadene istedenfor ? bli sendt til UDI. Derfor vil en av v?re ansatte jobbe ved ambassaden i Manila fram til 1. september for ? bist? med b?de familiesaker og mange type arbeidssaker.
Krav til familieinnvandring
I 2010 ble det innf?rt ny utlendingslov vedtatt av Stortinget. En av de viktigste endringene i loven er at det er et strengere krav til inntekt ? b?de tidligere og fremtidig inntekt skal dokumenteres. Kravet gjelder personen som bor i Norge som det s?kes familieinnvandring med.
Bakgrunnen for kravet er at man vil sikre at s? mange som mulig klarer seg ?konomisk p? egen h?nd n?r de flytter til Norge. Det betyr at en som ?nsker ? etablere familie i Norge, eller ? flytte med familie til Norge, m? kunne dokumentere at familien vil bli fors?rget, og at inntekten i tillegg har v?rt p? et tilsvarende niv? tidligere.
– Det er viktig at s?kere gj?r seg kjent med regelverket for familieinnvandring og leverer all dokumentasjon som kreves. Det vil gj?re s?knadsprosessen raskere, sier Karl Erik Sj?holt.
Se mer info om s?knadsprosessen p? UDIs nettsider og UDI regelverk.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy