Internasjonalt

Prosjektet ?arbeidsplassar i m?tet mellom kultur og n?ring? i Dalane f?r 850 000 kroner fr? den nasjonale bulystsatsinga

If?lge Aftenposten 14. august stjeles det i snitt 30 sykler per dag i Oslo, og verst er det i sommerm?nedene. En unders?kelse gjort av Oslo kommune viser at 42 prosent sykler mindre fordi de frykter at sykkelen skal bli stj?let. Etterforskning av sykkeltyverier gis lav prioritet av politiet, og tre av fire anmelder ikke tyveriet.
Milj?partiet De Gr?nne mener at Oslo kommune m? gj?re mer for ? redusere antall sykkeltyveri.
– Det er alvorlig dersom frykt for tyveri hindrer at folk velger sykkelen framfor bilen, sier Harald Nissen, 1. kandidat for MDG i Oslo. Han peker p? en rekke tiltak som kan gjennomf?res for ? f? bukt med problemet.
– Det m? bygges flere parkeringsanlegg for sykkel i tilknytning til arbeidsplasser og knutepunkter i sentrum. Det b?r ogs? bli obligatorisk for private parkeringshus med overv?king ? tilby sykkelparkering, foresl?r Nissen. Han mener ogs? at kommunen b?r ha egne ?sykkelvektere? som sjekker de mest utsatte stedene med jevne mellomrom, s?rlig p? nattestid.
– I tillegg m? politiet prioritere disse sakene h?yere og f? opp oppklaringsprosenten. Det kan ikke v?re slik at det blir straffefrihet for sykkeltyverier, da svekkes folks tiltro til politiet, sier Nissen. Det er viktig at folk opplever at hverdagskriminaliteten tas p? alvor av politiet. Han ?nsker ogs? at kommunen i samarbeid med Syklistenes landsforening og sykkelregistre som Falck oppretter en egen internettside over savnede sykler.
– Det vil f?re til at flere tips vil komme inn til politiet og at flere saker oppklares, avslutter Nissen.
###
Kontakt:
Harald Nissen
1. kandidat for Milj?partiet De Gr?nne i Oslo
99270379
[email protected]
Niklas Sandberg
Informasjonsansvarlig Milj?partiet De Gr?nne
99482124
[email protected]

Similar Posts